Komplexní terapie až k Vám do domu

Masáže

Masáž je všeobecně charakterizována jako umění doteku. Masér se přitom působením specifických, mechanických hmatů snaží docílit na těle masírovaného pocitu uvolnění nebo naopak osvěžení či stimulace, léčení, ale zrovna tak pocitu důvěry, sounáležitosti a pochopení. Masáž totiž dle mého názoru nelze brát jen jako umění doteku, nýbrž umění doteku a pochopení. Jen tak lze naplnit základní a hlavní cíl masáže – upevnit zdraví a harmonizovat tělo i ducha.

Učinky masáže

  • Regenerace tkáně – její prokrvení a výživa
  • Regenerace tkáně – odvod únavových zplodin látkové výměny
  • Eutonizace svalového napětí
  • Eutonizace psychického napětí
  • Optimalizace kloubních rozsahů pohybu

Moje masáž

Při masáži vycházím z teoretických a praktických poznatků, které mi byli předány na vysoké škole, na masážních kurzech, ale hlavně ze své několikaleté praxe. Vzdělání a praxe mi umožnili na jedné straně pochopit a respektovat lidskou anatomii, fyziologii, biochemii a celkově lidský organismus jako celek, ale na druhé straně také, že každý jedinec je odlišný – unikátní, a proto si zaslouží zcela individuální přístup.

Individuální a empatický přístup ke klientovi nadevše upřednostňuji. Právě z pochopení klienta se pak snažím vybrat sestavu masážních hmatů, kterými bych mohl nejlépe naplnit Vaše očekávání.