Komplexní terapie až k Vám do domu

Fyzioterapie

Fyzioterapie je zdravotnický obor, který se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí funkčních i strukturálních poruch pohybového aparátu. Pole působnosti vymezené pro fyzioterapii však dalece přesahuje pouze pohybový aparát. Právě prostřednictvím speciálních manuálních technik a pohybových cvičení mohou fyzioterapeuté ovlivnit funkce vnitřních orgánů, centrální nervové soustavy, tak i funkce psychické.

Fyzioterapie využívá mnohé standardizované postupy obsahující speciální testy, měření a z nich plynoucí terapeutické techniky, kterými dosahuje velmi uspokojivých výsledků. Hlavním cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového aparátu.

Klient vyhledávající pomoc fyzioterapeutů můžu být z jakékoliv věkové kategorie. Dítě, které upřednostňuje sezení u počítače před všestrannou tělesnou aktivitou, se přes nízký věk potýká s projevy vadného držení těla – bolesti hlavy a páteře, přetížené nebo naopak oslabené svaly, poruchy koordinace pohybu aj. Mladý sportovec na vrcholu své kariéry, který by volil fyzioterapii buď v rámci zkvalitnění výkonu či prevence poranění a nebo pro potřebu uvolnění organismu z přetížení. Dospělí v plném profesním zatížení, zahlcení prací a ne jen prací, ale i nekončícím stresem. Ten se právě často projevuje na pohybovém aparátu funkčními myofasciálními změnami ve smyslu zvýšeného svalového napětí, bolestivými a zablokovanými klouby, fixací nefyziologických pohybových stereotypů, decentrace kloubů a vadné držení těla. V neposlední řadě senioři, kteří by se měli svěřovat do rukou fyzioterapeutů pro udržení zdravé tělesné kondice – udržení svalové síly a aktivní kloubní pohyblivosti.

Více…

Nejčastěji řešené diagnózy fyzioterapeuty

  • Vadné držení těla
  • Bolesti páteře a kloubů
  • Bolesti hlavy
  • Skolióza
  • Cevní mozková příhoda
  • Periferní paréza
  • Postraumatické stavy Chronická onemocnění
  • Fixace nefyziologických pohybových stereotypů

Manuální lymfodrenáž

Jedná se o nezastupitelnou metodu, která podporuje fyziologickou funkci mízního systému. Tento tělní systém je zodpovědný za odvod mízy vznikající v mezibuněčném prostoru. Míza je cestou filtrována v mízních uzlinách a následně vtéká až zpět do žilního systému.

Cílem této metody je podpořit drenáž lymfatické tekutiny a tím zabránit jejímu hromadění – otoku s možností komplikace zánětem, infekcí aj. Jde o terapii volby u primárního i sekundárního lymfedému, kdy skutečně včasná a častá manuální lymfodrenáž, může klientovi s tímto typem otoku velmi ulevit a dopřát kvalitnější a spokojenější život. Tato metoda má rovněž velmi dobré výsledky i u otoků jiného původu než jen mízního například flebedém – žilní otok, křečové žíly, syndrom těžkých nohou aj. Rovněž se řadí k metodám volby při léčbě tzv. „celulitidy“, kdy právě drenováním problémových partií se zabraňuje stagnaci mízy – ta se skládá z více než 90% z vody, která váže tuk. V neposlední řadě je velmi vhodnou metodou u sportovců po sportovním výkonu, kde právě manuální lymfodrenáž výrazně napomáhá odvodu odpadních látek z namáhaných svalových partií a přispívá tak k rychlejší regeneraci organismu. Pomocnou či doplňkovou terapií může být manuální lymfodrenáž až na úplné výjimky u kterékoliv fyzioterapeutické diagnózy.

Více…